Wat kun je behalen?

Al naargelang de vorderingen die de jongeren maken tijdens de opleiding kunnen zij volgende getuigschriften behalen:

  • Met betrekking tot de lessen PAV (Project Algemene Vorming):

Getuigschrift 2e graad secundair onderwijs

- Studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad secundair onderwijs

- VOLWAARDIG Diploma Secundair Onderwijs 3e leerjaar 3e graad Secundair Onderwijs (net zoals in het voltijds onderwijs)

  • Met betrekking tot de lessen BGV (Beroepsgerichte vorming):

- Attest verworven competenties

- Deelcertificaat (een afgewerkte module in de opleiding)

- Diploma / Certificaat (van de gevolgde opleiding)