Wat is leren en werken?

  • Component LEREN

= 2 dagen per week (= 15u) naar het centrum komen, waar volgende vakken worden gevolgd:

- Project Algemene Vorming (=PAV) met een thematische of projectmatige aanpak.

- Beroepsgerichte vorming (=BGV) als opleiding en voorbereiding tot de uitoefening van een beroep. 

  • Component WERKEN

= Tijdens de overige weekdagen (= min. 13u - max. 23u) invullen met arbeidsdeelname, op basis van volgende mogelijkheden:

- Reguliere tewerkstelling op basis van een overeenkomst.

- Uitvoeren van vrijwilligerswerk zoals bepaald bij wet.

- Tijdelijk volgen van een bijkomende opleiding of cursus.

- Verrichten van culturele-, sociale- of sportactiviteiten georganiseerd door een instantie van de overheid of erkend door de overheid.

- Brugproject (arbeidsdeelname met extra begeleiding)

- Voortraject (begeleidingsmodule ter voorbereiding van een arbeidsdeelname)

- Persoonlijk ontwikkelingstraject (persoonlijke begeleidingsmodule ter voorbereiding van arbeidsdeelname)